КРЕВЕТ ЛОРД

Прашајте КРЕВЕТ ЛОРД

Димензии
-200х160

Вид на модел
-Спринг бокс
-Француски лежај

Изработка
Комбинација од чамово и буково дрво

  • Шифра: 6227
  • Достапен: Прашајте