Пораката ќе биде проследена до нашата емаил адреса. Доколку ви е потребенна помош од нашите служби обратете се на некој од телефонските броеви од нашите салони

Салон Ѓорче Петров
Телефон: ++389 2 2050755

Салон Усје
Телефон: ++389 2 2401250